Fietspad Korenweg

De eerste activiteiten langs de Korenweg waren zichtbaar in maart 2017. We begonnen met het graven van de nieuwe sloten. Daarna worden kabels en leidingen verlegd om plaats te maken voor het fietspad. De daadwerkelijke werkzaamheden van het fietspad starten in juni. Het 1.600 meter lange fietspad komt tussen de kern van Lewedorp en de Kasteelweg. We verwachten dat het fietspad komend najaar gereed is. Met de aanleg van dit fietspad willen we de verkeersveiligheid op deze weg verbeteren. Momenteel is de Korenweg een belangrijke fietsroute, maar daarnaast wordt de weg ook gebruikt door auto’s en landbouwvoertuigen. In 2015 is de snelheid op de Korenweg al verlaagd naar 60 kilometer per uur. Door het aanleggen van een vrij liggend fietspad moet de Korenweg nog veiliger worden.

Informatieavond

Op maandag 22 mei kunnen belangstellenden tussen 18.30 en 21.00 uur binnenlopen in het dorpshuis in Lewedorp. Dan weten we meer over de planning van de aanleg van het fietspad.