Fietspad Kattendijksedijk

De gemeente Goes en waterschap Scheldestromen leggen gezamenlijk het ontbrekende gedeelte van het fietspad langs de Kattendijksedijk aan. Door de aanleg van dit ontbrekende gedeelte, ontstaat een complete fietsverbinding tussen Kattendijke en Goes. Daarnaast worden binnen de bebouwde kom werkzaamheden verricht die de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in en om Goes verbeteren. Het eerste gedeelte van het fietspad langs de Kattendijksedijk is in 2004 al aangelegd.

In april werd een bezwaar tegen het fietspad behandeld in de Raad van Staten. Op 5 juli ontvingen we bericht dat we door mogen gaan met de aanleg van het fietspad. De uitvoering start in oktober. 

 

Opening: 4 juli

Een feestelijke opening van het fietspad.


Afronding werkzaamheden

Na 8 juni zijn deze werkzaamheden afgerond en vanaf maandag 11 juni kan het fietsverkeer weer gebruik maken van het fietspad langs de Kattendijksedijk tussen Kattendijke tot aan de Schellemoerswegeling. De Kattendijksedijk richting Goes en de Manneeweg blijft nog afgesloten. De komende weken wordt hier de laatste hand gelegd aan het fietspad en het nieuwe kruispunt. Het totale werk is vrijdag 22 juni afgerond. Vanaf deze datum gaat de weg weer open en kan het fietsverkeer gebruik maken van het nieuwe fietspad en het gemotoriseerd verkeer van de weg.

Extra afsluiting

Vanaf woensdag 6 juni tot en met vrijdag 8 juni sluiten we de Kattendijksedijk en het fietspad langs de weg af voor alle verkeer. Het fietspad wordt geasfalteerd en de verkeersdrempel in de Kattendijskedijk wordt aangelegd. Het verkeer wordt omgeleid. Er komt een extra omleiding voor het fietsverkeer. Voor het autoverkeer geldt omleiding over de Oranjeweg-Patijnweg-Monnikendijk, zoals aangegeven op de borden.

 

11 januari: wegafsluiting

Vanaf 22 januari tot en met 20 juli zijn de Kattendijksedijk en de Manneeweg vanaf Hoge Meet en Krukweg afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen via de Schellemoerswegeling-Brede weg-Manneeweg-Stelleweg richting Mannee rijden en omgekeerd. Als de reste van de Manneeweg dicht gaat, kunnen fietsers over de Schellemoerswegeling-Brede weg-Hoge Meet naar Mannee en terug.

23 oktober 2017

Op maandag 23 oktober is er in GBS de Wingerd een inloopavond geweest, waarin wij belangstellenden hebben geïnformeerd over het ontwerp van het fietspad en de werkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden.  In de flyer (pdf, 1,75 mb) is meer informatie te vinden over het project. Daarnaast is op de tekening (pdf 5,45 mb)   te zien hoe het nieuwe fietspad er uit gaat zien en welke andere wegaanpassingen plaatsvinden op de Manneeweg (pdf, 2,1 mb).

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de werkzaamheden. In onze meest gestelde vragen, vindt u antwoord.