Fase 1 dijkbewaking afgeschaald

21 okt 2021

Fase 1 ‘staat van paraatheid’ is opgeheven. Vanmorgen stelde het waterschap deze in wegens een verwachte waterstand bij Vlissingen van + NAP 3,40 meter. Deze fase wordt ingesteld bij een verwachte waterstand van + NAP 3,30 meter. De werkelijk gemeten waterstand was + NAP 3,26 meter.

Morgenochtend bij laag water wordt een inspectieronde uitgevoerd om te controleren op eventuele schades die zijn ontstaan als gevolg van het hoge water en de harde wind van afgelopen nacht. 

Maatregelplan Hoogwater
Waterschap Scheldestromen beschikt over een ‘Maatregelplan Hoogwater’. Dit plan treedt in werking zodra er bij Vlissingen een waterstand van + NAP 3,30 meter of hoger wordt verwacht en begint bij Fase 1 ‘staat van paraatheid’. Deze fase bestaat uit het continu monitoren van de actuele waterstanden en controleren of coupures en andere kunstwerken in de primaire waterkering afgesloten zijn. Dit geldt ook voor buitendijks gelegen wegen, zoals de Panoramaweg bij Westkapelle. Vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 meter worden de dijken op sommige plaatsen daadwerkelijk bewaakt.