Energie- en grondstoffenfabriek

De energie- en grondstoffenfabriek is een initiatief van de Nederlandse waterschappen. In een team van betrokken waterschappers wordt met een innovatieve bril naar het zuiveringsproces van afvalwater gekeken; hoe kunnen we in dit proces energie- en grondstoffen terugwinnen? Het jaarbericht 2015 (pdf, 1,91 MB) geeft een indruk van de producten uit de afvalwaterketen die van waarde kunnen zijn. Ook waterschap Scheldestromen is partner van een paar voorbeeldprojecten die genoemd worden. Daarmee leveren we niet alleen een financiële bijdrage, maar doen en denken we actief mee in deze netwerkorganisatie.