Ellen de Feijter

 CDA

E. (Ellen) de Feijter

ellen.defeijter@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Thuiszorgmedewerker Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd).
  • Deelnemer Maatschap Landbouwbedrijf P. de Feijter, Zaamslag (bezoldigd).
  • Lid Ondernemingsraad Stichting Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen (bezoldigd).