Duurzaamheid en circulaire economie

Duurzaamheid en circulaire economie

We streven ernaar om in 2025 100% energieneutraal te zijn door energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. We onderzoeken de kansen voor het opwekken van duurzame energie samen met onze partners in het Zeeuwse Energieakkoord en andere belanghebbenden. Randvoorwaarden zijn maatschappelijk draagvlak, een goede landschappelijke en ecologische inpassing en betaalbaarheid. Een goede uitvoering van onze kerntaken blijft centraal staan. Daarnaast zetten we de komende jaren in op een verlaging van ons energieverbruik en daarmee onze CO2-uitstoot in onze kantoren, zuiveringsinstallaties en gemalen en nemen daarbij het wagen- en machinepark mee.

We streven ernaar om in 2050 volledig circulair te zijn en onze producten en diensten zo te ontwerpen dat geen eindige grondstoffen worden uitgeput en reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Met als eerste stap 50% minder primaire grondstoffen gebruik in 2030.

Aquathermie

Aquathermie kan een op de vijf huishoudens in Zeeland van warmte voorzien

Zon op water

Wij zijn partner in het consortium Zon op Water

Zon op Dijk

Wij participeren in het consortium Zon op Dijk

Hoofdkantoor Middelburg

Ons kantoor is duurzaam

CO2 prestatieladder

We belonen bedrijven die aandacht hebben voor CO2 reductie

Baggerspecie wordt bouwstof

Baggerspecie uit onze watergangen passen we zo veel mogelijk toe in onze grondwerken

Van zuiveringsslib tot grondstof

Uit het slib van onze rioolwaterzuiveringen kunnen grondstoffen worden gemaakt

Duurzaam asfalt

Bioway op de Turkeijeweg bij IJzendijk