Digitale kaarten

Digitale kaarten

Digitale kaarten van waterschap Scheldestromen. De gegevens voor de kaarten zijn afkomstig uit de centrale GIS database van het waterschap en zijn een greep uit de thema's die door het waterschap beheerd worden.
Nieuwsgierig waar het waterschap bij jou in de buurt werkt? Kijk dan op onze projectenkaart!Zelf de projectenkaart downloaden? Klik dan op download.

Afvalwaterketen

Kaarten van de afvalwaterketen in Zeeland.

AHN

Het ongefilterde 50cm grid van het Actueel Hoogtebestand Nederland.

Baggergebieden

Baggergebieden van waterschap Scheldestromen.

Cultuurhistorische Kaart Zeeland

Deze kaart is tot stand gekomen in samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta.

Droge Gebieden

Kaart met droge gebieden.

EC-meetwaarden op Tholen en Sint Philipsland

Deze kaart wordt vanaf 1 april 2014 bijgehouden. Alleen metingen vanaf die datum zijn zichtbaar. Meetgegevens van voor die datum kunnen bij het waterschap worden opgevraagd.

Gladheidbestrijding

Kijk op de kaart waar we strooien.

Grondwaterbeheer

Overzicht grondwateronttrekkingen en infiltraties waterschap Scheldestromen.

Kaarten zoet-zout

De natuurlijke zoet-zoutverdeling in de Zeeuwse ondergrond

Kadastrale percelen

Kaart met de Kadastrale percelen van Zeeland. Met de mogelijkheid om op perceelnummer te zoeken.

Legger oppervlaktewaterlichamen

Legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen.

Legger waterkeringen 2012

Door de Algemene Vergadering vastgestelde Legger waterkeringen waterschap.

Projectenkaart waterschap Scheldestromen

Kijk hier wat we doen bij jou in de buurt!

PWO-gebieden waterschap Scheldestromen

Overzichtskaart met de gebieden voor de Planvorming Wateropgave in Zeeland.

Teeltvrije zones

Overzicht van teeltvrije zones volgens het lozingenbesluit.

Waterbeheer

Waterbeheer waterschap Scheldestromen.

Waterkeringen

Overzicht van de waterkeringen die beheerd worden door het waterschap.

Waterloketwijzer

Bij wie kunt u terecht met al uw watervragen? Overzicht van watergerelateerde bedrijven en contactpersonen.

Wegen

Overzicht van de wegen die beheerd worden door het waterschap.

Wildbeheereenheden

Kaart met WildBeheer Eenheden Zeeland met mogelijkheid om op kadastraal perceelnummer te zoeken.