Denis Steijaert

Denis SteijaertCDA

ing. D.K.E. (Denis) Steijaert

denis.steijaert@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Steijaert Landbouw VOF, Nieuw-Namen (bezoldigd)
  •  Mede-eigenaar ZVL Friet (0nderdeel SAteijaert landbouw VOF) (bezoldigd)