Definitieve verkiezingsuitslag

Het Centraal Stembureau heeft vandaag, 23 maart, om 10.00 uur de definitieve uitslag van de verkiezingen voor waterschap Scheldestromen vastgesteld. De BBB kreeg 41.178 stemmen en is daarmee de grootste partij met 7 zetels, gevolgd door de Partij voor Zeeland met 24.949 stemmen (4 zetels) en de SGP met 23.209 stemmen (4 zetels). In totaal zijn er 183.656 stemmen uitgebracht voor 318.190 kiesgerechtigden, een opkomstpercentage van 57,7%.

Proces verbaal definitieve uitslag (pdf, 727 kb)

Bijlage meldingen belangstellenden( pdf, 33 kb)

Bijlage verslag controlewerkzaamheden (pdf, 160 kb) 

Bijlage verslag controlerapport (pdf, 203 kb)

Bijlage bezwaren (pdf, 3 kb)

Opkomstpercentage

In 2019 was het opkomstpercentage 54,6%. Dit jaar is dat 57,7%. Dijkgraaf Poppelaars: “We hebben ons werk de afgelopen tijd erg zichtbaar gemaakt en de verkiezingen onder de aandacht gebracht. Dat uit zich onder andere in een hogere opkomst, waar ik heel blij mee ben.”

De BBB komt nieuw binnen met 7 zetels. Een deel van de partijen hebben daardoor minder stemmen dan bij de vorige verkiezingen. De Partij voor Zeeland, in 2019 nog de grootste partij, behoudt 4 zetels. De SGP gaat van 3 naar 4. CDA is van 4 naar 2 zetels gegaan. De Partij voor Dieren komt binnen met 1 zetel. 50Plus en de blanco lijst hebben geen zetels behaald. Het aantal zetels van overige partijen is gelijk gebleven.

Het aantal blanco stemmen is 1.282 en het aantal ongeldige stemmen bedraagt 611. Daarmee komt het aantal geldige stemmen uit op 181.763.

Gekozen leden voor het algemeen bestuur

Onderstaande leden zijn door het Centraal Stembureau benoemd tot lid van de algemene vergadering benoemd. Als een kandidaat zijn benoeming niet aanvaardt dan wordt de volgende kandidaat op de lijst benoemd.

1

Bastiaan van ‘t Westeinde

BBB

2

Marianne Poissonier-Dekker

BBB

3

Kees Hanse

BBB

4

Jos Verdurmen

BBB

5

Geert de Bruijckere

BBB

6

Tom van der Meer

BBB

7

Robert van Seventer

BBB

8

Gert-Jan Minderhoud

Partij voor Zeeland

9

Bertie Steur

Partij voor Zeeland

10

Paula Stoker

Partij voor Zeeland

11

Marien Weststrate

Partij voor Zeeland

12

Gert van Kralingen

SGP

13

Henk Verheuvel

SGP

14

Jan Willem van de Velde

SGP

15

Jan Pieter Bijnagte

SGP

16

Carla Michielsen

CDA

17

Johan Kloet

CDA

18

Ron de Kort

Partij van de Arbeid (PvdA)

19

Dieuwke Louwrink

Partij van de Arbeid (PvdA)

20

Marleen Blommaert

Water Natuurlijk

21

Alex van Hootegem

Water Natuurlijk

22

Nathalie de Visser

VVD

23

Hubrecht Janse

VVD

24

Lou Waterman

AWP, voor water, klimaat en natuur

25

Heleen Hamelink

ChristenUnie

26

Karin Körver

Partij voor de Dieren

 

Geborgde zetels

Vier van de dertig zetels zijn geborgd. De invulling van deze vaste zetels is als volgt:

Bestuurslid

Organisatie

Ad van Hees

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

Marty den Dekker

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren

Wim van Gorsel

ZLTO

Gillis Klompe

ZLTO


Nieuw bestuur

Aanstaande woensdag 29 maart worden de leden van de nieuwe algemene vergadering beëdigd. Zij hebben vervolgens maximaal drie maanden de tijd om te bepalen welke leden er in het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen komen. Het aantal leden van het dagelijks bestuur varieert tussen de drie en vijf leden. De fracties zijn afgelopen dinsdag unaniem akkoord gegaan met het voorstel van de fractievoorzitter van de BBB, Bastiaan van ’t Westeinde, om de heer Jan Lonink aan te wijzen als verkenner van een nieuwe coalitie. Hij start volgende week met verkennende gesprekken met alle partijen. Hij hoopt binnen drie weken advies te geven aan BBB over het vervolg van de formatie van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap.