Definitieve uitslag verkiezingen waterschap Scheldestromen

25 mrt 2019

Vandaag om 10.00 uur is de definitieve uitslag van de verkiezingen voor waterschap Scheldestromen vastgesteld door het Centraal Stembureau. Partij voor Zeeland kreeg 26.002 stemmen en is daarmee de grootste partij met 4 zetels, gevolgd door het CDA met 25.568 stemmen (4 zetels) en de SGP met 21.061 stemmen (3 zetels). In totaal stemden 169.439 mensen van de 310.198 stemgerechtigden, een opkomstpercentage van 54,6 %.

 

Lijst

Partij

Aantal stemmen (2015)

Aantal zetels (2015)

1.

Christen Democratisch Appèl (CDA)

25.568  (21383)

4 (4)

2.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

21.061  (20236)

3 (3)

3.

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

15.201 (18028)

2 (3)

4.

Partij voor Zeeland

26.002  (16491)

4 (3)

5.

VVD

15.640 (16489)

2 (3)

6.

Partij van de Arbeid (PvdA)

16.692 (15050)

2 (2)

7.

Water Natuurlijk

13.886 (12428)

2 (2)

8.

ChristenUnie

9.286 (9873)

1 (1)

9.

50Plus

13.401 (7392)

2 (1)

10.

Algemene Waterschapspartij 

Niet politiek, wel deskundig

9.913 (6948)

1 (1)


Opkomstpercentage

In 2015 was het opkomstpercentage 48,1%. Dit jaar is dat 54,6%. Dijkgraaf Poppelaars: “Ik ben ontzettend tevreden met dit opkomstpercentage. Dit is niet alleen het resultaat van gecombineerde verkiezingen, maar ook van een positieve publiciteitscampagne en uitgebreide media-aandacht voor het waterschapswerk regionaal én landelijk.”

 

Partij voor Zeeland en 50Plus hebben een zetel erbij gekregen. Waterschapspartij Zeeuws Vlaanderen en de VVD zijn een zetel kwijtgeraakt. Het aantal blanco stemmen is 1.934 en het aantal ongeldige stemmen bedraagt 755. Daarmee komt het aantal geldige stemmen uit op 166.750. Kijk op www.scheldestromen.nl/verkiezingen voor het complete overzicht. Daar vindt u ook de uitslagen per gemeente.


Gekozen leden voor het algemene bestuur

Onderstaande leden zijn gekozen. Ze hebben formeel tien dagen de tijd om hun benoeming te aanvaarden. Als ze dat niet doen, dan schuift de volgende op de lijst weer door.
 

1

D.K.E. Steijaert

Christen Democratisch Appèl (CDA)

2

Mevrouw C.J.C. Michielsen

Christen Democratisch Appèl (CDA)

3

R.J. van der Kluit

Christen Democratisch Appèl (CDA)

4

J. Kloet

Christen Democratisch Appèl (CDA)

5

G. van Kralingen

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

6

H.G.L. Verheuvel

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

7

J.W. van de Velde

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

8

Mevrouw M.P.E. de Feijter-de Feijter

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

9

G.A.M. de Bruijckere

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

10

G.C.J. Minderhoud

Partij voor Zeeland

11

C.H.J. Hanse

Partij voor Zeeland

12

Mevrouw H.G.A. Steur

Partij voor Zeeland

13

M. Weststrate

Partij voor Zeeland

14

C.J. Almekinders

VVD

15

H. Janse

VVD

16

M. Rossen

Partij van de Arbeid (PvdA)

17

Mevrouw K.S. Reijnierse

Partij van de Arbeid (PvdA)

18

C.P. Polderman

Water Natuurlijk

19

Mevrouw M.F. Blommaert

Water Natuurlijk

20

J.J. van Ginkel

ChristenUnie

21

J.C. Hessing

50Plus

22

Mevrouw E.A. Carelsen

50Plus

23

L.F. Waterman

Algemene Waterschapspartij

 

Geborgde zetels

Zeven van de dertig zetels zijn geborgd. De invulling van deze vaste zetels is als volgt:

Bestuurslid

Organisatie

P. Keller

Kamer van Koophandel

J.P. Schot

Kamer van Koophandel

L.J. Vermaas

Kamer van Koophandel

A.F.M. van Hees

Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren

L.A. Mangnus

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

G.J. Klompe

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

W. van Gorsel

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

 

Nieuw bestuur

Aanstaande donderdag 28 maart treden de nieuwe leden van de algemene vergadering aan.
Zij bepalen wie er in het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen komt en zij mogen daar maximaal drie maanden de tijd voor nemen. Het aantal leden van het dagelijks bestuur varieert tussen de drie en vijf leden. Daarvan is tenminste één geborgde zetel. Dat kan van alle drie de geborgde organisaties zijn. De heer Weststrate van Partij voor Zeeland neemt het initiatief om op zorgvuldige wijze met een informateur verkennende gesprekken met alle partijen te voeren.