De verkiezingskrant

In deze verkiezingskrant (pdf 7,19 mb) presenteren alle 12 partijen zich. De krant verschijnt ook in de huis-aan-huiskranten van De Bodes, de Wereldregio en het Zeeuws-Vlaams-Adverntentieblad. Een gedrukt exemplaar kunt u opvragen via 088-2461000.