Commissievergaderingen waterschap digitaal!

27 okt 2020

De commissievergaderingen van het waterschap van volgende week vinden digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via http://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “In deze tijd van Corona is het belangrijk dat onze geplande openbare bestuursvergaderingen doorgang kunnen vinden. Er is besluitvorming nodig over tal van onderwerpen, zodat het waterschap kan blijven investeren en het werk uitvoeren. Ik ben blij dat we dat op deze manier kunnen borgen.”

Het gaat om de volgende vergaderingen:

Commissie Waterkeringen en Wegen, dinsdag 3 november om 17.00 uur

Commissie Waterbeheer, dinsdag 3 november om 19.30 uur

Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken, woensdag 4 november om 19.30 uur

Inspraak

Inspraak is mogelijk bij de commissievergaderingen. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk maandag 2 november, 12 uur melden via het e-mailadres info@scheldestromen.nl, voorzien van naam en telefoonnummer van de inspreker en het agendapunt waarover men wenst in te spreken. Vervolgens wordt met hen afgestemd of zij technisch verbonden kunnen worden met het waterschap. Er is ook de mogelijkheid om op kantoor in een aparte ruimte via een laptop van het waterschap in te spreken. Op deze manier wordt ook voldaan aan de anderhalve meter richtlijnen. De vergaderstukken zijn te vinden op de website van het waterschap via: https://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl/.

Live meekijken

De vergaderingen zijn te volgen voor geïnteresseerde burgers via de aangegeven webadres: https://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl/. Selecteer vervolgens in de kalender de betreffende vergadering en deze opent zich. Dit is een kwartier voordat de vergadering begint mogelijk.