Commissie Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de commissie Waterkeringen en Wegen staan deze onderwerpen centraal en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan veilige en sterke dijken en duinen, verkeersveiligheid op onze wegen en fietspaden, bermen, bomen en struiken, biodiversiteit, maaien, gladheid, maar ook het Veerse Meer. 

commissie Waterkeringen en Wegen
Naam functie e-mailadres fractie
R.P.M. (Ron) de Kort voorzitter ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA

ing. J. (Johan) Kloet

Wnd. voorzitter johan.kloet@scheldestromen.nl CDA
drs. M.J.E. (Mark) van Meurs Ambtelijk secretaris mark.vanmeurs@scheldestromen.nl -
V. (Vivian) van Bon Wnd. ambtelijk secretaris vivian.vanbon@scheldestromen.nl -
ir. B.A. (Bastiaan) van 't Westeinde lid bastiaan.vantwesteinde@scheldestromen.nl BBB
J.A. (Sjaak) Quaak lid sjaak.quaak@scheldestromen.nl BBB

J.J.M. (Jos) Verdurmen

plv. lid jos.verdurmen@scheldestromen.nl BBB
C. (Chris) Koopman lid chris.koopman@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland

 

plv. lid @scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
J.W. (Jan Willem) van de Velde lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP

A.P. (Stefan) Bruinooge

plv. lid stefan.bruinooge@scheldestromen.nl SGP
ing. J. (Johan) Kloet lid johan.kloet@scheldestromen.nl CDA                           

ing. P.P.C. (Paul) Versluijs

plv. lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA
J. (Joey) Louws lid joey.louws@scheldestromen.nl PvdA

D. (Dieuwke) Louwrink

plv. lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA

E. (Ed) Peerbolte

lid ed.peerbolte@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
A.E.M.C. (Alex) van Hootegem plv. lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

N.J.G. (Nathalie) de Visser

lid nathalie.devisser@scheldestromen.nl VVD
P.A.C.J. (Philip) Thomaes plv. lid philip.thomaes@scheldestromen.nl VVD
ir. G. (Glenny) Davidse lid glenny.davidse@scheldstromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur

M.D. (Marina) Eckhardt

plv. lid marina.eckhardt@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur

J.J. (Jan) van Oosten

lid jan.vanoosten@scheldestromen.nl ChristenUnie
mr. H.M. (Heleen) Hamelink plv. lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl ChristenUnie
W.E. (Wilma) van der Horst lid wilma.vanderhorst@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
K.M. (Karin) Körver plv.lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
M.L.I. (Marty) den Dekker lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
A.F.M. (Ad) van Hees plv. lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen 

ing. G.J. (Gilles) Klompe

lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO
ing. J.J. (Hanko) Blok plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl ZLTO