Commissie Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten.

commissie Waterkeringen en Wegen
Naam functie e-mailadres fractie
J.C. (Johan) Hessing voorzitter
johan.hessing@scheldestromen.nl
50PLUS

J. (Johan) Kloet

Wnd. voorzitter
johan.kloet@scheldestromen.nl
CDA
C. (Chris) Koopman lid
chris.koopman@scheldestromen.nl
Partij voor Zeeland
J. (Joey) Smet FV plv. lid
joey.smet@scheldestromen.nl
Partij voor Zeeland

J.C. (Johan) Hessing

lid
johan.hessing@scheldestromen.nl
50PLUS
H.F.M. (Honoré) Reuling FV plv. lid
honore.reuling@scheldestromen.nl
50PLUS

G.J. (Gabri) Hoek FV

lid
gabri.hoek@scheldestromen.nl
VVD
S. (Stephanie) van de Wouw- van Wezel FV plv. lid
stephanie.vandewouw@scheldestromen.nl
VVD

Ir. G. (Glenny) Davidse FV

lid
glenny.davidse@scheldestromen.nl
Algemene Waterschapspartij Zeeland
L.F. (Lou) Waterman plv. lid
lou.waterman@scheldestromen.nl
Algemene Waterschapspartij Zeeland                            

M. (Marc) Kolijn FV

lid
marc.kolijn@scheldestromen.nl
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

D. (Dieuwke) Louwrink FV

lid
dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl
PvdA
K. (Kris) Reijnierse plv. lid
kris.reijnierse@scheldestromen.nl
PvdA

J.W. (Jan Willem) van de Velde

lid
janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl
SGP
J.P. (Jan Pieter) Bijnagte FV plv. lid
janpieter.bijnagte@scheldestromen.nl
SGP

J. (Johan) Kloet

lid
johan.kloet@scheldestromen.nl
CDA
E. (Ellen) de Feijter FV plv. lid

 

ellen.defeijter@scheldestromen.nl
CDA

M.F. (Marleen) Blommaert

lid
marleen.blommaert@scheldestromen.nl
Water Natuurlijk
dr. C.P. (Cees) Polderman plv. lid
kees.polderman@scheldestromen.nl
Water Natuurlijk

R. (Rob) van Schellen FV

lid
rob.vanschellen@scheldestromen.nl
ChristenUnie
J.J. (Jaap) van Ginkel plv. lid
jaap.vanginkel@scheldestromen.nl
ChristenUnie
A. (Ad) van Hees lid
ad.vanhees@scheldestromen.nl
Natuurterreinen 

Ing. G.J. (Gilles) Klompe

lid
gillis.klompe@scheldestromen.nl
Ongebouwd
W. (Wim) van Gorsel 1e plv. lid
wim.vangorsel@scheldestromen.nl
Ongebouwd
H. (Hanko) Blok FV 2e plv. lid
hanko.blok@scheldestromen.nl
Ongebouwd

P. (Philipp) Keller

lid
philipp.keller@scheldestromen.nl
Bedrijven 
ir. L. (Lenno) Vermaas 1e plv. lid
lenno.vermaas@scheldestromen.nl
Bedrijven 
ing. H.C.L. (Bert) de Smet FV 2e plv. lid
bert.desmet@scheldestromen.nl
Bedrijven