Commissie Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten.

commissie Waterkeringen en Wegen
Naam functie e-mailadres fractie
M. (Marien) Weststrate voorzitter marien.weststrate@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
dr. C.P. (Kees) Polderman waarnemend voorzitter/ lid kees.polderman@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
A.E.M.C. (Alex) van Hootegem plv. lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
G.J.C. (Gert-Jan) Buth plv.lid gert-jan.buth@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
H.G.L. (Henk) Verheuvel AA lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
ing. C. (Cees) Verloop plv. lid cees.verloop@scheldestromen.nl SGP
mr. R.J. (Rein) van der Kluit lid rein.vanderkluit@scheldestromen.nl CDA
A. (Ad) Wouters plv. lid ad.wouters@scheldestromen.nl CDA
ing. G.J. (Gabri) Hoek lid gabri.hoek@scheldestromen.nl VVD
ir. C.J. Almekinders plv. lid conny.almekinders@scheldestromen.nl VVD
ing. G. (Gillis) Klompe lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO
T. (Titus) van der Torren plv. lid titus.vandertorren@scheldestromen.nl ZLTO
G.A.M. (Geert) de Bruijckere lid geert.debruijckere@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
M.T. (Magda) de Feijter-Dekker plv. lid magda.defeijter-dekker@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
J. (Joey) Smet lid joey.smet@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud plv. lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
K.S. (Kris) Reijnierse lid kris.reijnierse@scheldestromen.nl PvdA
T. (Tom) Lievense plv. lid tom.lievense@scheldestromen.nl PvdA
A. (Andries) Jumelet lid andries.jumelet@scheldestromen.nl Christen Unie
J.J. (Jaap) van Ginkel plv. lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl Christen Unie
J.W.M. (Wim) van de Heijning lid wim.vandeheijning@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
L.F. (Lou) Waterman plv. lid lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
G.L.C. (George) Lernout lid george.lernout@scheldestromen.nl 50PLUS
F.J.M. (Fred) Kalwij plv. lid fred.kalwij@scheldestromen.nl 50PLUS
H. (Huibert) Simons lid huibert.simons@scheldestromen.nl natuurterreinen
R. (Ralf) Joosse plv. lid ralf.joosse@scheldestromen.nl natuurterreinen