Commissie Waterkeringen en Wegen

De commissie Waterkeringen en Wegen is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de commissie Waterkeringen en Wegen staan deze onderwerpen centraal en alles wat daarbij komt kijken. Denk aan veilige en sterke dijken en duinen, verkeersveiligheid op onze wegen en fietspaden, bermen, bomen en struiken, biodiversiteit, maaien, gladheid, maar ook het Veerse Meer. 

commissie Waterkeringen en Wegen
Naam functie e-mailadres fractie
J.C. (Johan) Hessing voorzitter johan.hessing@scheldestromen.nl 50PLUS

ing. J. (Johan) Kloet

Wnd. voorzitter johan.kloet@scheldestromen.nl CDA
L.A.M. (Lucien) de Maat Ambtelijk secretaris lucien.demaat@scheldestromen.nl -
vacature Wnd. ambtelijk secretaris    
C. (Chris) Koopman lid chris.koopman@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
J. (Joey) Smet FV plv. lid joey.smet@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland

H.F.M. (Honoré) Reuling FV

lid honore.reuling@scheldestromen.nl 50PLUS
E.A. (Edith) Carelsen plv. lid edith.carelsen@scheldestromen.nl 50PLUS

G.J. (Gabri) Hoek FV

lid gabri.hoek@scheldestromen.nl VVD
S. (Stephanie) van de Wouw- van Wezel FV plv. lid stephanie.vandewouw@scheldestromen.nl VVD

ir. Glenny Davidse

lid glenny.davidse@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
L.F. (Lou) Waterman plv. lid lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland                            

M. (Marc) Kolijn FV

lid marc.kolijn.scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
J.J.M. (Jos) Verdurmen plv. lid jos.verdurmen@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

D. (Dieuwke) Louwrink FV

lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA

J.W. (Jan Willem) van de Velde

lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP
J.P. (Jan Pieter) Bijnagte FV plv. lid janpieter.bijnagte@scheldestromen.nl SGP

J. (Johan) Kloet

lid johan.kloet@scheldestromen.nl CDA
P.A. Koeman RA plv. lid peter.koeman@scheldestromen.nl CDA
dr. C.P. (Kees) Polderman lid kees.polderman@scheldstromen.nl Water Natuurlijk

M.F. (Marleen) Blommaert

lid marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

R. (Rob) van Schellen FV

lid rob.vanschellen@scheldestromen.nl ChristenUnie
J.J. (Jaap) van Ginkel plv. lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie
A. (Ad) van Hees lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen 

ing. G.J. (Gilles) Klompe

lid gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd
H. (Hanko) Blok FV plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl Ongebouwd
ir. L. (Lenno) Vermaas lid lenno.vermaas@scheldestromen.nl Bedrijven 
C.H.J. (Kees) Hanse lid kees.hanse@scheldestromen.nl Nuchter Verstand Hanse