Commissie Waterbeheer

De Commissie Waterbeheer is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de commissie Waterbeheer staan onderwerpen centraal die direct te maken hebben met de afvalwaterketen of het watersysteem. Denk aan gemalen en rioolwaterzuiveringen, rioolwater als grondstof, hoeveelheid of kwaliteit van oppervlaktewater, vispassages en muskusrattenbestrijding.  In onderstaande tabel staan de leden van deze commissie weergegeven.

commissie Waterbeheer
Naam functie e-mailadres fractie
C.H.J. (Kees) Hanse voorzitter kees.hanse@scheldestromen.nl Nuchter Verstand Hanse
drs. G.A.M. (Geert) de Bruijckere Wnd. voorzitter geert.debruijckere@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
vacant Ambtelijk secretaris   -
E. (Ellen) Lambert Wnd. ambtelijk secretaris ellen.lambert@scheldestromen.nl -
J. (Joey) Smet FV lid joey.smet@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
G.C.J. (Gert-Jan) MInderhoud plv.lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland

E.A. (Edith) Carelsen

lid edith.carelsen@scheldestromen.nl 50PLUS
F.W.N. (Frans) Crouwel FV plv. lid frans.crouwel@scheldestromen.nl 50PLUS

H. (Hubrecht) Janse

lid hubrecht.janse@scheldestromen.nl VVD
S. (Stephanie) van de Wouw- van Wezel FV plv. lid stephanie.vandewouw@scheldestromen.nl VVD

Ir. G. (Glenny) Davidse FV

lid glenny.davidse@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland 
L.F. (Lou) Waterman plv. lid lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland 

drs. G.A.M. (Geert) de Bruijckere

lid geert.debruijckere@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 
J.J.M. (Jos) Verdurmen plv. lid jos.verdurmen@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 

R. (Ron) de Kort FV

lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA
D. (Dieuwke) Louwrink FV plv. lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA

M. (Marcel) Goud FV

lid marcel.goud@scheldestromen.nl SGP
J.P. (Jan Pieter) Bijnagte FV plv. lid janpieter.bijnagte@scheldestromen.nl SGP

Ellen de Feijter

lid ellen.defeijter@scheldestromen.nl CDA
P. (Peter) Koeman    peter.koeman@scheldestromen.nl CDA
dr. C.M. (Charles) Lelkens FV lid charles.lelkens@scheldestromen.nl Water Natuurlijk 

Frans van Kollem FV

plv. lid frans.vankollem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk 

mr. H.M. (Heleen) Hamelink

lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl ChristenUnie
R. (Rob) van Schellen FV plv. lid rob.vanschellen@scheldestromen.nl ChristenUnie
A. (Ad) van Hees lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen

ing. G.J. (Gilles) Klompe

lid gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd 
H. (Hanko) Blok FV plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl Ongebouwd 

ir. L. (Lenno) Vermaas

lid lenno.vermaas@scheldestromen.nl Bedrijven
J.P. (Co) Schot plv. lid co.schot@scheldestromen.nl Bedrijven