Commissie Waterbeheer

De Commissie Waterbeheer is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In onderstaande tabel staan de leden van deze commissie weergegeven.

leden commissie Waterbeheer
Naam functie e-mailadres fractie
L.F. (Lou) Waterman voorzitter lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
C.H.J. (Kees) Hanse waarnemend voorzitter/ lid kees.hanse@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud plv. lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
H. (Hubrecht) Janse lid hubrecht.janse@scheldestromen.nl VVD
ing. G. (Gabri) Hoek plv. lid gabri.hoek@scheldestromen.nl VVD
F.J.M. (Fred) Kalwij lid fred.kalwij@scheldestromen.nl 50PLUS
G.L.C. (George) Lernout plv. lid george.lernout@scheldestromen.nl 50PLUS
mr. R.J. (Rein) van der Kluit lid rein.vanderkluit@scheldestromen.nl CDA
A. (Ad) Wouters plv.lid ad.wouters@scheldestromen.nl CDA
J.A. (Johan) van der Wel lid johan.vanderwel@scheldestromen.nl Kamer van Koophandel                             
M.T. (Magda) de Feijter-Dekker lid magda.defeijter-dekker@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
G.A.M. (Geert) de Bruijckere plv. lid geert.debruijckere@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
C.W. (Corné) Stouten lid corne.stouten@scheldestromen.nl SGP
H.G.L. (Henk) Verheuvel AA plv. lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
K.S. (Kris) Reijnierse lid kris.reijnierse@scheldestromen.nl PvdA
drs. M. (Maarten) Rossen plv. lid maarten.rossen@scheldestromen.nl PvdA
A.E.M.C. (Alex) van Hootegem lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
G.J.C. (Gert-Jan) Buth plv. lid gert-jan.buth@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
mr. H.M. (Heleen) Hamelink lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl Christen Unie
J.J. (Jaap) van Ginkel plv. lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl Christen Unie
J.W.M. (Wim) van de Heijning lid wim.vandeheijning@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
C.W.A. (Cathrien) Kole plv. lid cathrien.kole@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
H. (Huibert) Simons lid huibert.simons@scheldestromen.nl natuurterreinen
R. (Ralf) Joossen plv. lid ralf.joosse@scheldestromen.nl natuurterreinen