Commissie Waterbeheer

De Commissie Waterbeheer is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de commissie Waterbeheer staan onderwerpen centraal die direct te maken hebben met de afvalwaterketen of het watersysteem. Denk aan gemalen en rioolwaterzuiveringen, rioolwater als grondstof, hoeveelheid of kwaliteit van oppervlaktewater, vispassages en muskusrattenbestrijding.  In onderstaande tabel staan de leden van deze commissie weergegeven.

commissie Waterbeheer
Naam functie e-mailadres fractie
M.F. (Marleen) Blommaert voorzitter marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
G.J. (Gillis) Klompe Wnd. voorzitter gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd
Onno Kasse Ambtelijk secretaris onno.kasse@scheldestromen.nl -
E. (Ellen) Lambert Wnd. ambtelijk secretaris ellen.lambert@scheldestromen.nl -
J.W.M. (Wim) van de Heijning lid wim.vandeheijning@scheldestromen.nl BBB
drs. G.A.M. (Geert) de Bruijckere lid geert.debruijckere@scheldestromen.nl BBB

C.J. (Kees) Jansen van Rozendaal

plv.lid kees.jansenvanrozendaal@scheldestromen.nl BBB
P.A.F. (Paula) Stoker lid paula.stoker@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
  plv.lid   Partij voor Zeeland

J.C.P. (Jan Pieter) Bijnagte

lid janpieter.bijnagte@scheldestromen.nl SGP
C.M.J. (Marcel) Goud plv. lid marcel.goud@scheldestromen.nl SGP

E.S. (Ellen) de Feijter

lid ellen.defeijter@scheldestromen.nl CDA
P.P.C. (Paul) Versluijs plv. lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA 

M.J. (Chiel) de Wit

lid chiel.dewit@scheldestromen.nl PvdA
R.P.M. (Ron) de Kort plv. lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA

A.E.M.C. (Alex) van Hootegem

lid alex.vanhootegem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
E. (Ed) Peerbolte plv. lid ed.peerbolte@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

H. (Hubrecht) Janse

lid hubrecht.janse@scheldestromen.nl VVD
P.A.J.C. (Philip) Thomaes plv. lid philip.thomaes@scheldestromen.nl VVD

G. (Glenny) Davidse

lid glenny.davidse@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
M.D. (Marina) Eckardt  plv.lid marina.eckardt@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
J.J. (Jaap) van Ginkel lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie

J.J. (Jan) van Oosten

plv. lid jan.vanoosten@scheldestromen.nl ChristenUnie

K.M. (Karin) Körver

lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
W.E. (Wilma) van der Horst plv. lid wilma.vanderhorst@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
M.L.I. (Marty) den Dekker lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
A. (Ad) van Hees plv. lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen

ing. G.J. (Gilles) Klompe

lid gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd 
J.J. (Hanko) Blok FV plv. lid hanko.blok@scheldestromen.nl Ongebouwd