Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de onderstaande tabel staan de leden van de commissie weergegeven.

commissie Bestuurlijke en Economische Zaken
Naam functie e-mail fractie
P.P.V. (Paul) Weemaes voorzitter paul.weemaes@scheldestromen.nl PvdA
W. (Wim) van Gorsel lid/ waarnemend voorzitter wim.vangorsel@scheldestromen.nl ZLTO
ing. G. (Gillis) Klompe plv. lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO
A.T.M. (Fons) Dobbelaer lid fons.dobbelaer@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
J.J.M. (Jos) Verdurmen plv. lid jos.verdurmen@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
ing. C. (Cees) Verloop lid cees.verloop@scheldestromen.nl SGP
H.G.L. Verheuvel AA plv. lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
ir. C.J.C. (Carla) Michielsen lid carla.michielsen@scheldestromen.nl CDA
A. (Ad) Wouters plv. lid ad.wouters@scheldestromen.nl CDA
ir. C.J. (Conny) Almekinders lid conny.almekinders@scheldestromen.nl  VVD
mr. ir. J. (Jaap)Huisman plv. lid jaap.huisman@scheldestromen.nl VVD
G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
M. (Marien) Weststrate plv. lid marien.weststrate@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
T. (Tom) Lievense lid tom.lievense@scheldestromen.nl PvdA
K.S. (Chris) Reijnierse plv. lid kris.reijnierse@scheldestromen.nl PvdA
F.H. (Frans) van Kollem lid frans.vankollem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
G.J.C. (Gert-Jan) Buth plv. lid gert-jan.buth@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
J.J. (Jaap) van Ginkel lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl Christen Unie
mr. H.M. (Heleen) Hamelink plv. lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl Christen Unie
L.F. (Lou) Waterman lid lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
J.W.M. (Wim) van de Heijning plv. lid wim.vandeheijning@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland
F.J.M. (Fred) Kalwij lid fred.kalwij@scheldestromen.nl 50PLUS
G.L.C. (George) Lernout plv. lid george.lernout@scheldestromen.nl 50PLUS
R. (Ralf) Joosse lid ralf.joosse@scheldestromen.nl natuurterreinen
H. (Huibert) Simons plv. lid huibert.simons@scheldestromen.nl natuurterreinen
J.P. (Co) Schot lid co.schot@scheldestromen.nl Kamer van Koophandel