Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In de onderstaande tabel staan de leden van de commissie weergegeven.

commissie Bestuurlijke en Economische Zaken
Naam functie e-mail fractie
M.F. (Marleen) Blommaert Voorzitter marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
W. (Wim) van Gorsel Wnd. voorzitter wim.vangorsel@scheldestromen.nl Ongebouwd

G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud

lid
gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl
Partij voor Zeeland
W. (Wim) v.d. Heijning FV plv. lid
Wim.vandeHeijning@Scheldestromen.nl
Partij voor Zeeland

J.C. (Johan) Hessing

lid
johan.hessing@scheldestromen.nl
50PLUS
H.F.M. (Honoré) Reuling FV plv. lid
honore.reuling@scheldestromen.nl
50PLUS

Ir. C.J. (Conny) Almekinders

lid
conny.almekinders@scheldestromen.nl
VVD
H. (Hubrecht) Janse plv. lid
hubrecht.janse@scheldestromen.nl
VVD

L.F. (Lou) Waterman

lid
lou.waterman@scheldestromen.nl
Algemene Waterschapspartij Zeeland
  plv. lid   Algemene Waterschapspartij Zeeland

F. (Frank) van Driessche FV

lid
frank.vandriessche@scheldestromen.nl
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 
  plv. lid   Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 

R. (Ron) de Kort FV

lid
ron.dekort@scheldestromen.nl
PvdA
drs. M. (Maarten) Rossen plv. lid
maarten.rossen@Scheldestromen.nl
PvdA

H.G.L. (Henk) Verheuvel AA

lid
henk.verheuvel@scheldestromen.nl
SGP
J.W. (Jan Willem) van de Velde  plv. lid
janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl
SGP

Ir. C.J.C. (Carla) Michielsen

lid
carla.michielsen@scheldestromen.nl
CDA
 E. (Ellen) de Feijter FV plv. lid

 

ellen.defeijter@scheldestromen.nl
CDA

F.H. (Frans) van Kollem FV

lid
frans.vankollem@scheldestromen.nl
Water Natuurlijk
dr. C.P. (Kees) Polderman  plv. lid
kees.polderman@scheldestromen.nl
Water Natuurlijk

J.J. (Jaap) van Ginkel

lid
jaap.vanginkel@scheldestromen.nl
ChristenUnie
mr. H.M. (Heleen) Hamelink FV plv. lid
Heleen.Hamelink@Scheldestromen.nl
ChristenUnie

A.(Ad) van Hees

lid
ad.vanhees@scheldestromen.nl
Natuurterreinen

W. (Wim) van Gorsel

lid
wim.vangorsel@scheldestromen.nl
Ongebouwd 
ing. G.J. (Gilles) Klompe 1e plv. lid
gillis.klompe@scheldestromen.nl
Ongebouwd 
H. (Hanko) Blok FV 2e plv. lid
hanko.blok@scheldestromen.nl
Ongebouwd

J.P. (Co) Schot

lid
co.schot@scheldestromen.nl
Bedrijven
P. (Philipp) Keller 1e plv. lid
philipp.keller@scheldestromen.nl
Bedrijven
ing. H.C.L. (Bert) de Smet FV 2e plv. lid
bert.desmet@scheldestromen.nl
Bedrijven