CO2 prestatieladder

Waterschap Scheldestromen wil bedrijven die aandacht hebben voor CO2-reductie belonen in de aanbesteding. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO₂-bewust handelen en daadwerkelijke CO₂-reductie in projecten. Het uitgangspunt van de CO2-Prestatieladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder kan worden beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een -fictieve- korting op de inschrijfprijs. De invoering van de CO2-Prestatieladder is onderdeel van de Green Deal Duurzaam GWW.

Lees meer: