Co Schot

Co SchotBedrijven

J.P. (Co) Schot

co.schot@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Eigenaar De Zeeuws Zierikzee BV (bezoldigd)
  • Bestuurslid TOZ (onbezoldigd)
  • Regiobestuurder HISWA (onbezoldigd)