Circulaire oeverbescherming

  • Het waterschap is een van partners in de Circulaire Innovatie Challenge die elk jaar wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Het waterschap biedt twee van de winnaars de mogelijkheid om in 2019 hun circulaire oeverproducten in de praktijk uit te testen. Dat zijn Bureau Waardenburg met het product BESE-elementsdat ecosystemen herstelt en gemaakt is van aardappelzetmeel uit Zeeland en NETICS met hun natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van lokaal opgewerkte bagger.
  • Daarnaast test het waterschap langs een waterloop bij de Elektraweg–Steenbakkerijweg in Middelburg tachtig meter oeverbescherming met zogeheten biobased palen en doek. Normaalgesproken gebeurt dit met houten palen. De twee meter lange biobased palen zijn gemaakt van onder andere bermmaaisel. Het waterschap maait veel bermen langs wegen en is op zoek naar een duurzame bestemming voor het maaisel. Het biobased doek is gemaakt van resten van maisplanten.