Chris Koopman

 Partij voor Zeeland

 C. (Chris) Koopman

 chris.koopman@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Ledenraad HAP West-Brabant Bergen op Zoom (onkostenvergoeding)
  •  Ledenraad Mantelzorg NL (onkostenvergoeding)
  •  Lid Zorgloket Smerdiek, Sint-Maartensdijk ((onbezoldigd)
  •  Werkgever BURG, Kruiningen (bezoldigd)