Carla Michielsen

Contact:

carla.michielsen@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Publieke Partijen Perkpolder
 • Internationale Zwincommissie
 • Natuurcompensatie Westerschelde (Voortgangscommissie en Stuurgroep)
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Schelderaad
 • Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
 • Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën
 • Uniecommissie internationale zaken
 • Overleg Zeeuwse Overheden, financiën en economische zaken, portefeuillehoudersoverleggen
 • Stuurgroep Bedrijfsvergelijkingen

Nevenfuncties:

 • Penningmeester Roeivereniging Scaldis Goes (onbezoldigd)