Carla Michielsen

Contact:

carla.michielsen@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

  • Bestuurlijk Overleg Publieke Partijen Perkpolder
  • Internationale Zwincommissie
  • Natuurcompensatie Westerschelde (Voortgangscommissie en Stuurgroep)
  • Nederlandse Waterschapsbank
  • Schelderaad
  • Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
  • Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën
  • Uniecommissie internationale zaken
  • Overleg Zeeuwse Overheden, financiën en economische zaken, portefeuillehoudersoverleggen
  • Stuurgroep Bedrijfsvergelijkingen