Carla Michielsen

Carla MichielsenCDA

C.J.C. (Carla) Michielsen

carla.michielsen@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Secretaris Burger Initiatief gemeente Goes (onbezoldigd)
  • Regionaal Belangenbehartiger West-Brabant ZLTO (bezoldigd)