Waterbazencampagne

Wij zijn ontzettend blij met alle Waterbazen. Want hoe meer waterbewuste mensen, hoe beter. Zelf werken we ook elke dag hard aan het zuiveren van rioolwater en aan schoon en voldoende water in de sloot, én aan veilige dijken. Samen met de andere 20 waterschappen in Nederland laten we in de campagne Waterbazen zien wat waterschappen allemaal doen. 

Word ook een Waterbaas

Waterbewust bezig zijn is makkelijker dan je denkt! Met kleine aanpassingen in en om het huis kun je al veel bereiken. Zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een schoolplein watervriendelijk maken, geen zaken door het riool spoelen die daar niet in thuis horen. Word ook een Waterbaas! Kijk voor tips op Word ook een waterbaas.

Onze eigen Waterbazen

Natuurlijk zijn onze collega’s ook waterbewust. We stellen een paar collega’s aan je voor. 
Marijke laat kinderen zien hoe zand ontstaat        Luc controleert het peil in de sloot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijke geeft gastlessen aan groep 7 en 8 en aan de onderbouw van de middelbare school. Deze interactieve lessen zorgen ervoor dat kinderen nog meer leren over de wereld van het waterschap en het waterschap. Marijke heeft altijd leuke proefjes! Lees meer over (het aanvragen van) gastlessen.

Luc controleert het waterpeil in de sloten. 

 Cynthia neemt watermonsters om de waterkwaliteit te meten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma gebruikt duurzame schoonmaakmiddelen. Ze werken net zo goed werken als chemische producten, maar zijn gemaakt van biologisch afbreekbare stoffen. De bacteriën op de zuivering hebben daar dus een makkie aan. Er komen na het zuiveren geen stoffen in de natuur terecht die slecht zijn voor het waterleven. 

Cynthia neemt de watermonsters om de waterkwaliteit te meten. Eendjes voeren is leuk, maar brood is helaas schadelijk voor de waterkwaliteit, voedingstoffen uit brood lossen op, waardoor het water voedselrijker wordt. Dat kan blauwalg, kroos en zelfs vissterfte als gevolg hebben. Ook voor eenden is brood niet goed. Eenden die brood eten, laten ander voedsel staan, waardoor ze veel voedingstoffen missen.

Landelijk onderzoek

Zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Driekwart van de Nederlanders vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. In het onderzoek is aan Nederlanders gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. Een aantal resultaten op een rij.

  • Twee derde van de respondenten (65%) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc en levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (64%). 
  • Bijna de helft van de tuinbezitters (48%) vervangt tegels door gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui. 
  • Bijna een kwart van de Nederlanders (22%) haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. 
  • Vijftigplussers vertonen over het algemeen al meer waterbewust gedrag dan jongeren.
  • Bijna een kwart van de Nederlanders (23%) zou een grotere bijdrage willen leveren aan het voorkomen van watertekort of wateroverlast. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of wateroverlast te voorkomen. 
  • 81% denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen. Ruim driekwart (77%) denkt dat er steeds vaker hevige regenbuien zullen vallen. 
  • Een groot deel van de Nederlanders weet dat waterschappen zorgen voor veilige dijken (71%), voldoende water (66%), schoon water in sloten en plassen (61%) en het zuiveren van rioolwater (54%).

Lees meer op waterschappen.nl.