Cadzand-Bad

De kustversterking in Cadzand-Bad was het laatste deeltraject van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen. De gemeente Sluis greep de kustversterking aan om de badplaats een flinke opwaardering te geven en de badstatus nog beter te benutten. Daarnaast zag Yacht@Cadzand-Bad BV de kans om tussen de strekdammen een jachthaven aan te leggen. Vanwege de integraliteit van de projecten hebben de organisaties ervoor geopteerd de uitvoering door één partij te laten uitvoeren, namelijk waterschap Scheldestromen. Deze publiek-private samenwerking, onder de naam ‘CADZAND-Maritiem’, is uniek en daarmee een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Kustversterking

De kust bij Cadzand-Bad is over een kilometer versterkt door zand aan te brengen voor de bestaande dijk, zodat een nieuw duin is ontstaan. Dit nieuwe duin is niet hoger dan de bestaande kruinhoogte. Het deel van het strand dat het nieuwe duin in beslag neemt, is gecompenseerd door extra zand op het strand  te spuiten, waardoor het uiteindelijke strandoppervlak gelijk is gebleven. De strekdammen aan weerszijden van het uitwateringsgemaal zijn langer, hoger en breder gemaakt. De strekdammen zijn aangelegd met breuksteen en een toplaag van Xblocs. Dat zijn voorgevormde betonblokken in de vorm van een X, waardoor minder materiaal nodig is (kostenbesparend). De ruimte tussen de Xblocs vormt tevens een leefgebied voor flora en fauna. Het is de eerste keer dat Xblocs in Nederland worden toegepast. De westelijke strekdam is naar het westen verplaatst, waardoor meer ruimte is ontstaan tussen de dammen, zodat een jachthaven kon worden aangelegd.

Jachthaven

De jachthaven biedt ruimte voor circa 125 ligplaatsen. Op de westelijke strekdam is een havengebouw gerealiseerd met hoogwaardige sanitaire voorzieningen en een restaurant. Voor de lokale bootvissersvereniging Kadzandria is ter vervanging van de gesloopte trailerhelling een nieuwe trailerhelling op de oostelijke strekdam aangelegd.

Verbetering openbare ruimte

Ook de openbare ruimte van de kust bij Cadzand-Bad is aangepakt. Onder de naam ‘Duinboulevard' zijn nieuwe duinpaden aangelegd. Tevens zijn verschillende rust- en zichtpunten in de duinen gerealiseerd. Onder de naam ‘Maritiem Balkon' is voor het waterschapsgemaal de weg verhoogd aangelegd, zodat alle weggebruikers daar zicht hebben op zee. Over de uitwateringsgeul is een fiets- en wandelbrug gekomen en de parkeerplaats aan het begin van Boulevard de Wielingen is voorzien van een overkapping.