Bijeenkomst wegennet Langeweegje-Kwadendamme

15 mei 2018

Op dinsdag 22 mei organiseren gemeente Borsele, provincie en waterschap een inloopbijeenkomst over het plan voor de wegen in en rond Langeweegje en Kwadendamme. Belangstellenden kunnen tussen 19.30 en 21.00 uur binnenlopen in Tapperij Lands Welvaren, A. de Koningstraat 5 in Kwadendamme.

 

Het doel van het plan is om de bereikbaarheid van Kwadendamme en Langeweegje te verbeteren en daarbij de verkeersveiligheid en leefbaarheid te vergroten. Inwoners en bedrijven van Kwadendamme en Langeweegje kunnen aangeven hoe ze tegen het plan aankijken. Vanaf 23 mei staat de samenvatting van het plan op de website van de gemeente Borsele. Tot en met vrijdag 1 juni kan men een reactie geven door een e-mail te sturen naar de gemeente via gebiedsvisie@borsele.nl.