Bezwaar maken

Op deze pagina vindt u meer informatie over het maken van een bezwaar tegen uw aanslag waterschapsbelastingen of tegen een besluit van het waterschap.

Bezwaar maken tegen aanslag waterschapsbelastingen

Elk jaar valt hij weer op de mat: de aanslag waterschapsbelastingen. Niet het leukste om te ontvangen, maar wel noodzakelijk. Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor de bescherming van Zeeland tegen overstromingen, het zuiveren van uw rioolwater, veilige wegen en fietspaden in het buitengebied en het tegengaan van wateroverlast bij regen of juist tekorten aan water bij droogte. De waterschapsbelastingen worden geheven en geïnd door Sabewa Zeeland. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag. Dan kunt u bezwaar maken. Lees hier hoe u dat doet.