Bestuursvergaderingen waterschap digitaal

14 mei 2020

De bestuursvergaderingen van het waterschap van volgende week vinden digitaal plaats. De vergaderingen zijn live te volgen via http://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “In deze tijd van Corona is het belangrijk dat onze geplande openbare bestuursvergaderingen doorgang kunnen vinden. Er is besluitvorming nodig over tal van onderwerpen, zodat het waterschap kan blijven investeren en het werk uitvoeren. Ik ben blij dat we dat op deze manier kunnen borgen.”

Het gaat om de volgende vergaderingen:

•    Commissie Waterkeringen en Wegen, dinsdag 19 mei om 17.00 uur
•    Commissie Waterbeheer, dinsdag 19 mei om 19.30 uur
•    Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken, woensdag 20 mei om 19.00 uur
•    Algemene Vergadering, donderdag 28 mei om 19.00 uur

Inspraak

Inspraak is mogelijk bij de commissievergaderingen. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk maandag 18 mei, 12 uur melden via het e-mailadres info@scheldestromen.nl, voorzien van naam en telefoonnummer van de inspreker en het agendapunt waarover men wenst in te spreken. Vervolgens wordt met hen afgestemd of zij technisch verbonden kunnen worden met het waterschap. Er is ook de mogelijkheid om op kantoor in een aparte ruimte via een laptop van het waterschap in te spreken. Op deze manier wordt ook voldaan aan de ander-halve meter richtlijnen. De vergaderstukken zijn te vinden op de website van het water-schap via: https://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl/. 

Live meekijken

De vergaderingen zijn te volgen voor geïnteresseerde burgers via het aangegeven webadres: https://scheldestromen.waterschapsinformatie.nl/. Selecteer vervolgens in de kalender de betreffende vergadering en deze opent zich. Dit is een kwartier voordat de vergadering begint mogelijk.