Bestrijden van akkerdistels, reuzenberenklauw en jakobskruiskruid

Vreselijke brandblaren nadat je de stengel van een reuzenberenklauw hebt aangeraakt. Overwoekerde landbouwgrond omdat de akkerdistel niet is weggehaald. Of ziek vee omdat ze jakobskruiskruid hebben gegeten. Deze planten zorgen voor veel overlast. Daarom bestrijden we ze waar het kan!

Van reuzenberenklauw krijg je brandblaren

Met zijn grote, klauwachtige bladeren en prachtige schermachtige witte bloemen, ziet deze plant er prachtig uit. Raak je de haartjes op de stegel of bladstelen aan? Dan kun vreselijke brandblaren en huidontstekingen krijgen. We willen voorkomen dat u deze plant aanraakt. We maaien daarom reuzenberenklauwen langs onze fietspaden. Ook bij picknickplaatsen, ligweiden en parkeerplaatsen bestrijden we deze planten. Maaien helpt helaas niet altijd. We kijken de komende paar jaar of chemische bestrijding van de plant meer effect heeft.

Akkerdistels verspreiden snel

Het waterschap maait plaatsen met veel akkerdistel. Deze distelsoort veroorzaakt veel ongemak bij agrariërs. De plant overwoekert en is moeilijk te verwijderen. Door te maaien, voorkomen we dat ze tot bloei komen en hun zaden verspreiden. Iedereen is verplicht om een strook van dertig meter vrij te houden van deze soorten als hun land grenst aan landbouwgrond

Jakobskruiskruid giftig voor dieren als ze het vaak eten

Jakobskruiskruid bevat een giftige stof. Wanneer vee hier een lange periode te veel van eet, kan het ziek worden of in het ergste geval dood gaan. Komt deze plant ergens veel voor? Het waterschap kijkt samen met de eigenaar van de aangrenzende grond of we de planten moeten maaien.