Bert de Smet

 Bedrijven

 ing. H.C.L. (Bert) de Smet
 
 bert.desmet@scheldestromen.nl

 

 

 

 

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid PKC-Zuidwest Elisabethparochie, Parochiekerncie. Zuidwest, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil
  • Lid Parochievergadering  Elisabethparochie, Terneuzen
  • Lid sponsorcommissie VV Philippine