Belangrijke verkiezingsdata

Een aantal belangrijke momenten voor inwoners en politieke partijen.

 • 19 december 2022: Stellingenavond voor politieke partijen
 • 19 december 2022: Deadline registratieverzoek politieke partijen
   
 • 9 januari 2023: Deze week lanceren we de site: waterschapsverkiezingen.nl
 • 30 januari 2023: Laatste dag kandidaatstelling
 • 3 februari 2023: Kandidaatstelling definitief
 • week van 6 februari 2023: Deze week wordt de stemhulp gelanceerd
 • 13 februari: landelijke start van de verkiezingscampange in Utrecht
 • 14 februari: regionale aftrap van de verkiezingscampagne
 • 15 februari 2023: Opnames verkiezingsdebat voor deelnemende partijen
 • 1 maart 2023: 20.30 uur Waterschapsverkiezings tv-debat op Omroep Zeeland
 • 4 maart 2023: tijdschrijft Scheldestromen op de deurmat met '5 redenen om te gaan stemmen'
 • 8 maart 2023: verspreiding verkiezingskrant in wekelijkse huis-aan-huiskranten (of digitaal aan te vragen)
 • 11 maart 2023: Open dag in Middelburg en Terneuzen
 • 12 maart 2023: herhaling verkiezingsdebat op Omroep Zeeland om 20.30 uur
 • 15 maart 2023: Dag van de verkiezingen met vanaf 23.00 uur Verkiezingscafé in het waterschapskantoor in Middelburg
 • 16 maart 2023: Voorlopige verkiezingsuitslag op partijniveau
 • 20 maart 2023: Verwachting verkiezingsuitslag op persoonsniveau
 • 23 maart 2023: Vaststelling definitieve verkiezingsuitslag, 10.00 uur
 • 28 maart 2023: Laatste vergadering algemeenbestuur 2019 -2023 
 • 29 maart 2023: Installatievergadering nieuwe algemene vergadering 2023-2027.