Belangrijke data

3 dec '18           Start campagne: planning (pdf, 117 kb)

18 dec '18         Stellingenavond (voor digitale stemhulp)
24 dec ‘18         Laatste dag registratie aanduiding partijen. 

28 jan t/m 1 feb Voorcontrole kandidatenlijsten op afspraak.

4 februari        Dag van kandidaatstelling van 9.00 tot 17.00 uur. 

5 februari        Zitting centraal stembureau, onderzoek kandidatenlijsten op verzuimen.

6-8 februari   Periode herstel verzuimen kandidatenlijsten

                              woensdag 6 feb: 9.00-17.00 uur
                              donderdag 7 feb: 9.00-17.00 uur
                              vrijdag 8 feb: 9.00-15.00 uur 
                              aansluitend zitting centraal stembureau geldigheid kandidatenlijsten                      

8 februari        Openbare vergadering stembureau over geldigheid kandidaatstelling om 10.00 uur.
11 februari       Openbaarmaking lijstnummering

18 februari      Start landelijke en regionale publiciteitscampagne

                              Lancering website waterschapsverkiezingen.nl

                              Stemhulp MijnStem live

27 feb - 6 mrt  Bezorging stempassen via gemeenten

5 en 6 maart    Bezorging kandidatenlijst
6 maart             Bezorging verkiezingskrant
20 maart          Waterschapsverkiezingen
                               Verkiezingscafé, Kanaalweg 1 in Middelburg
21 maart           Voorlopige verkiezingsuitslag op partijniveau

25 maart           10.00 uur zitting hoofdstembureau vaststellen aantal stemmen
                               aansluitend zitting centaal stembureau vaststellen verkiezingsuitslag
                               aanlsuitend uitreiking/verzending kennisgeving benoeming

27 maart           Algemene leden vergadering en onderzoek geloofsbrieven