Belangrijke data

3 dec '18           Start campagne: planning (pdf, 117 kb)

18 dec '18         Stellingenavond (voor digitale stemhulp)
24 dec ‘18         Laatste dag registratie aanduiding partijen. 

28 jan t/m 1 feb Voorcontrole kandidatenlijsten op afspraak.

4 februari        Dag van kandidaatstelling van 9.00 tot 17.00 uur. 

5 februari        Zitting centraal stembureau, onderzoek kandidatenlijsten op verzuimen.

6-8 februari   Periode herstel verzuimen kandidatenlijsten

                              woensdag 6 feb: 9.00-17.00 uur
                              donderdag 7 feb: 9.00-17.00 uur
                              vrijdag 8 feb: 9.00-15.00 uur 
                              aansluitend zitting centraal stembureau geldigheid kandidatenlijsten                      

8 februari        Openbare vergadering centraal stembureau om 16.00 uur over geldigheid kandidaatstelling en nummering van de ingediende kandidatenlijsten.

18 februari      Start landelijke en regionale publiciteitscampagne

                              Lancering website waterschapsverkiezingen.nl

                              Stemhulp MijnStem live

27 feb - 6 mrt  Bezorging stempassen via gemeenten

5 en 6 maart    Bezorging kandidatenlijst
6 maart             Bezorging verkiezingskrant
20 maart          Waterschapsverkiezingen
                               Verkiezingscafé, Kanaalweg 1 in Middelburg
21 maart           Voorlopige verkiezingsuitslag op partijniveau

25 maart           10.00 uur zitting hoofdstembureau vaststellen aantal stemmen
                               aansluitend zitting centaal stembureau vaststellen verkiezingsuitslag
                               aanlsuitend uitreiking/verzending kennisgeving benoeming

27 maart           Algemene leden vergadering en onderzoek geloofsbrieven