Belangrijke data

24 dec ‘18         Laatste dag registratie lijsten partijen. 
4 februari        Dag van kandidaatstelling. 
8 februari        Openbare vergadering stembureau over geldigheid kandidaatstelling.

18 februari      Start landelijke en regionale publiciteitscampagne

                              Lancering website waterschapsverkiezingen.nl

                              Stemhulp MijnStem live

27 feb - 6 mrt  Bezorging stempassen via gemeenten

5 en 6 maart    Bezorging kandidatenlijst
maart                 Bezorging verkiezingskrant
20 maart          Waterschapsverkiezingen
                               Verkiezingscafé, Kanaalweg 1 in Middelburg
25 maart           Voorlopige verkiezingsuitslag
28 maart           Installatie nieuw algemeen bestuur