Beeldhoeveweg ('s-Heerenhoek) krijgt uitwijkmogelijkheden

28 nov 2017

Waterschap Scheldestromen gaat vier uitwijkmogelijkheden creëren aan de Beeldhoeveweg tussen de Heinkenszandseweg en de Werrilaan/Barbesteinweg. Op de smalle Beeldhoeveweg met smalle bermen, rijdt veel vrachtverkeer. Bewoners en de ZLTO wilden graag dat deze weg veiliger zou worden gemaakt. Die wens had ook het waterschap. De uitwijkmogelijkheden moeten ervoor zorgen dat het aantal ongevallen op deze weg wordt teruggedrongen en dat er minder bermschade ontstaat.

 

Het waterschap gaat vier bestaande dammen aanpassen zodat ze gebruikt kunnen worden om elkaar veilig te passeren. Om deze locaties te markeren, plaatst het waterschap het nieuwe bord L20. Dit bord werd begin dit jaar geïntroduceerd en wordt nu voor het eerst op een waterschapsweg geplaatst.

 

De werkzaamheden zijn vorige week gestart. De weg wordt tot en met 8 december afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor aanwonenden en hulpdiensten is de weg wel toegankelijk.