Baggerspecie wordt bouwstof

We streven ernaar om baggerspecie uit onze watergangen in onze grondwerken toe te passen. Daarnaast gaan we onderzoeken of we baggerspecie kunnen toepassen in dijkbekleding. Voor de laatste toepassing zijn we zelfs genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2019 van de Unie van Waterschappen!

Dijkbekleding aan de zeezijde van een dijk bestaat vaak uit harde elementen van natuursteen (oorspronkelijk) of beton (de laatste decennia). Hiermee is het dijktalud voldoende sterk om onder de maatgevende golfbelasting intact te blijven. Betonnen elementen moeten speciaal vervaardigd en getransporteerd worden, wat een belasting op het milieu veroorzaakt. Vaak is er in de buurt van een dijkverzwaringsproject baggerspecie voor handen, uit onderhoud van watergangen. Door dit afvalmateriaal te mengen met speciale binders is de grondstof voor harde dijkbekleding vaak dichterbij dan we denken. Vanuit die gedachte gaat het waterschap in een van de dijkverzwaringsprojecten een proef starten om baggerspecie te gebruiken voor de harde dijkbekleding.

Lees meer over het gebruik van baggerspecie bij Netics> 

Of bekijk onderstaande video (met ondertiteling)