Bacteriën zijn goede helpers in de schoonmaak

Afvalwater zuiveren in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Iedere dag gebruiken we per persoon heel wat water. Gemiddeld 125 liter per persoon! Door het water te gebruiken om te koken, douchen, de wc door te spoelen en bijvoorbeeld de auto te wassen, verandert het schone water in afvalwater. In onze rioolwaterwaterzuiveringsinstallaties maken we dit vieze water weer schoon. Daarna kan het water terug de natuur in.

Vanuit je huis naar de rioolwaterzuivering

In Nederland hebben we riolering goed geregeld. Via het afvoerputje komt het gebruikte water ongezien in de riolering terecht. Via de leidingen onder de grond wordt het water afgevoerd. Ongeveer bij de gemeentegrens komt het afvalwater uit de hele kern samen en wordt het door een rioolgemaal van het waterschap doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie. In Zeeland hebben we 15 rioolwaterzuiveringen.

Video met ondertiteling

Schoonmaakproces in vogelvlucht

Op de zuivering wordt eerst het grove vuil en zand uit het vieze water gehaald. Daarna komt het afvalwater in de beluchtingstank terecht. Hier worden bacteriën en zuurstof toegevoegd. Deze bacteriën doen het echte zuiveringswerk; ze vreten het vuil op. Ze hebben veel zuurstof nodig om hun werk te doen. Wat overblijft is slib. Hiervan wordt een deel vergist en gebruikt als energie (elektriciteit en warmte) voor de zuivering. Een ander deel van het slib wordt afgevoerd naar Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Het schone water gaat weer terug naar de natuur.

Video met ondertiteling

Afvalwater schoner dan ooit

We hebben steeds meer innovatieve technieken om het vieze water schoon te krijgen. Het water dat na het zuiveringsproces overblijft, effluent, wordt ook steeds schoner. We zijn nu zelfs zo ver dat we energie opwekken uit het zuiveren van afvalwater. We noemen de zuiveringsinstallaties dan ook steeds vaker energiefabrieken. 

Iedereen betaalt mee aan het zuiveren van afvalwater

Het schoonmaken van afvalwater gaat dus niet vanzelf. Het vieze water moet eerst via ondergrondse leidingen naar de zuivering gebracht worden om daarna gezuiverd te worden. Daarom betaalt iedereen mee aan het zuiveringsproces. Deze kosten worden aan het waterschap betaald via de waterschapsbelasting, specifiek de zuiveringsheffing. Zelfs toeristen die hier in Zeeland vakantie vieren, betalen een klein deel mee. Dit doen ze via de toeristenbelasting die gasten betalen aan campings en/of hotels.