Aquathermie kan een op de vijf huishoudens in Zeeland van warmte voorzien

18 mrt 2019

Waterschap Scheldestromen heeft voor Zeeland de potentie laten onderzoeken van aquathermie. Bij aquathermie wordt warmte onttrokken uit oppervlaktewater, rioolwater of het afvalwater van bedrijven. Eerste resultaten laten zien dat in Zeeland één op de vijf huishoudens in zijn warmte zou kunnen voorzien via aquathermie.

Gert van Kralingen, lid dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor innovatie: ‘’Het klimaat is de rode draad in het werk van het waterschap. Niet alleen hoe we omgaan met de gevolgen van de klimaatverandering. Ook het beperken van de klimaatverandering vinden we belangrijk. Aquathermie heeft tot op heden beperkt aandacht gekregen in de warmtetransitie van woonwijken. Het mooie van aquathermie is dat je het, anders dan bijvoorbeeld bij windmolens, niet ziet. Bovendien kan het bij de juiste toepassing ook een positief effect hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater.’’

Om de kansen van aquathermie beter in beeld te brengen hoopt het waterschap de komende maanden samen met organisaties uit de regio de Greendeal Aquathermie te onderteken. Doel  is samen te leren van grootschalige projecten die al gerealiseerd zijn, het programmatisch oppakken van kennis/onderzoekvraagstukken en het vervolgens samen ontwikkelen van de beste aanpak op het gebied van verantwoordelijkheden, organisatie en financiering. De ontwikkeling van aquathermie vraagt bijvoorbeeld om de aanleg van warmtenetten en die zijn er niet veel in Zeeland. Door dit samen als regio op te pakken kan tot een daadkrachtige en kosteneffectieve aanpak gekomen worden.

Daarnaast zijn aanvullende analyses nodig om te bepalen hoe aquathermie uitpakt ten opzichte van alternatieve, concurrerende technieken. Het waterschap ondersteunt daarom de ontwikkeling van een regionale energiestrategie. Met die strategie kan beter bepaald worden hoe in Zeeland het slimst de energietransitie kan worden opgepakt. De ontwikkeling van de strategie gebeurt met vele tientallen maatschappelijke partners.