Aquathermie

Waterschap Scheldestromen heeft voor Zeeland de potentie laten onderzoeken van aquathermie. Bij aquathermie wordt warmte onttrokken uit oppervlaktewater, rioolwater of het afvalwater van bedrijven. Eerste resultaten laten zien dat in Zeeland één op de vijf huishoudens in zijn warmte zou kunnen voorzien via aquathermie. Lees meer >