Algemene vergadering

Algemene vergadering

De algemene vergadering van het waterschap bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen en 4 geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd en natuurterreinen. De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.

Op deze pagina vindt u de namen, e-mailadressen en de nevenfuncties van de leden. Klik op de link voor de Gedragscode integriteit waterschapsbestuurders.

M. (Marien) Weststrate

Partij voor Zeeland

P.A.F. (Paula) Stoker

Partij voor Zeeland

G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud

Partij voor Zeeland

C. (Chris) Koopman

Partij voor Zeeland

R.P.M. (Ron) de Kort

Partij van de Arbeid

M.F. (Marleen) Blommaert

Water Natuurlijk

A.E.M.C. (Alex) van Hootegem

Water Natuurlijk

L.F. (Lou) Waterman

Algemene Waterschapspartij

mr. H.M. (Heleen) Hamelink

Christen Unie

K.M. (Karin) Körver

Partij voor de Dieren

W. (Wim) van Gorsel

Ongebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

Ongebouwd (ZLTO)

A.F.M. (Ad) van Hees

Natuurterreinen

M.L.I. (Marty) den Dekker

Natuurterreinen