Algemene vergadering

Algemene vergadering

De algemene vergadering van het waterschap bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen en 7 geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen. De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.

Op deze pagina vindt u de namen, e-mailadressen en de nevenfuncties van de leden. Klik op de link voor de Gedragscode integriteit waterschapsbestuurders.

Marien Weststrate

Partij voor Zeeland

Gert-Jan Minderhoud

Partij voor Zeeland

Kees Hanse

Partij voor Zeeland

Chris Koopman

Partij voor Zeeland

Denis Steijaert

CDA

Carla Michielsen

CDA

Rein van der Kluit

CDA

Johan Kloet

CDA

Gert van Kralingen

SGP

Henk Verheuvel

SGP

Jan Willem van de Velde

SGP

Maarten Rossen

Partij van de Arbeid

Ron de Kort

Partij van de Arbeid

ir. C.J. (Conny) Almekinders

VVD

Hubrecht Janse

VVD

Jos Verdurmen

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

Geert de Bruijckere

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

dr. Kees Polderman

Water Natuurlijk

Marleen Blommaert

Water Natuurlijk

Johan Hessing

50PLUS

Edith Carelsen

50PLUS

L.F. (Lou) Waterman

Algemene Waterschapspartij

J.J. (Jaap) van Ginkel

Christen Unie

ir. L.A. (Luc) Mangnus

Ongebouwd, ZLTO (lid dagelijks bestuur)

W. (Wim) van Gorsel

Ongebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

Ongebouwd (ZLTO)

Philipp Keller

Bedrijven

J.P. (Co) Schot

Bedrijven

Lenno Vermaas

Bedrijven

Ad van Hees

Natuurterreinen