Algemene vergadering

Algemene vergadering

De algemene vergadering van het waterschap bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen en 7 geborgde zetels voor de categorieën ongebouwd, bedrijven en natuurterreinen. De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.

Op deze pagina vindt u de namen, e-mailadressen en de nevenfuncties van de leden. Klik op de link voor de Gedragscode integriteit waterschapsbestuurders.

Marien Weststrate

Partij voor Zeeland

Gert-Jan Minderhoud

Partij voor Zeeland

Chris Koopman

Partij voor Zeeland

Kees Hanse

Nuchter Verstand Hanse

Ron de Kort

Partij van de Arbeid

Jos Verdurmen

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

Geert de Bruijckere

Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen

dr. Kees Polderman

Water Natuurlijk

Marleen Blommaert

Water Natuurlijk

L.F. (Lou) Waterman

Algemene Waterschapspartij

J.J. (Jaap) van Ginkel

Christen Unie

W. (Wim) van Gorsel

Ongebouwd (ZLTO)

ing. G.J. (Gillis) Klompe

Ongebouwd (ZLTO)