Afvoer afvalwater per as

Afvoer van afvalwater over de weg mogelijk op aanvraag

Heeft u afvalwater dat u niet via het riool kunt afvoeren? In zo’n geval kunt u dit afvalwater per vrachtwagen (per as) aanbieden bij onze rioolwaterzuivering. Vooraf moet u hiervoor een aanvraagformulier invullen en indienen. Op basis van de door u aangeleverde gegevens kunnen wij beoordelen of wij dit afvalwater mogen en kunnen verwerken op een van onze zuiveringen. Om duidelijke afspraken te maken, stellen we bij een positieve uitkomst een overeenkomst op. Voor het aanleveren van afvalwater rekenen we meestal de verontreinigingsheffing (ve). Naast de kosten kan het zijn dat we u vragen de analyseresultaten van het afvalwater met ons te overleggen. 


Aanvraagformulier afvalstroom

Geef hier de samenstelling van het afvalwater aan dat u wilt aanbieden.

Bij welke zuivering wilt u het afvalwater aanbieden?