paardebloemen

A.F.M. (Ad) van Hees

Ad van Hees Natuurterreinen

 A.F.M. (Ad) van Hees

 ad.vanhees@scheldestromen.nl


 Nevenfuncties

  •  Bestuurslid  Sportvisserij Nederland (bezoldigd)
  •  Adviseur KNHM Zeeland (onbezoldigd)
  •  Senior Expert Programma Uitzending Managers (onbezoldigd)