Afdelingshoofd

Ben jij de verbinder die we zoeken voor de afdeling Wegen & VTH?

Wat ga je doen?

Jij bent de verbinding tussen de directie en de teamleiders van jouw afdeling. Het managementoverleg is waar jij samen met je collega-afdelingshoofden de directie adviseert en meedenkt over de te varen koers. Met jouw teamleiders zet je deze koers om naar een (meerjarig) afdelingsplan, waarbij je focus verder gaat dan alleen jouw eigen afdeling. Recent heeft er een reorganisatie plaatsgevonden. We bouwen aan een toekomstbestendig waterschap waar hechte samenwerking zorgt voor duurzame resultaten.
 • Op basis van het organisatiejaarplan en de begroting maak jij afspraken met je teamleiders over de gewenste doelen en resultaten;
 • je stelt de afdelingsbegroting op, geeft input voor managementrapportages en bewaakt het afdelingsbudget op basis van de PDCA cyclus;
 • met de directie bepreek je de afdelingsresultaten, de voortgang van lopende projecten en jouw visie op het beleid;
 • je voert tweewekelijks overleg met de bestuurlijke portefeuillehouders Wegen en VTH;
 • je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en betrekt je teamleiders bij mogelijke gevolgen;
 • je ziet waar gewonnen kan worden op persoonlijke en afdelingsontwikkeling en stuurt op een sterke samenwerking met de andere afdelingen;
 • je voert tijdig de ambitie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, waarbij je op inspirerende en coachende manier zorgt dat iedere teamleider het beste uit zichzelf haalt;
 • je volgt samen met de personeelsadviseur kort- en lang ziekteverzuim proactief op;
 • je vertegenwoordigt het waterschap binnen jouw netwerk en begrijpt het belang van het opbouwen en onderhouden van duurzame (externe) relaties;
 • je werkt samen met medewerkers van de ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld financiën en P&O.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Salaris varieert tussen € 5.000,- max. € 7.135,- per maand, inschaling is afhankelijk van ervaring;
 • een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;
 • 20 vakantiedagen en flexibele werktijden. Zo kan je werken tussen 07.00u en 19.00u;
 • een 36-urige werkweek (fulltime);
 • boven op je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 21% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf waar je het aan besteedt, bijvoorbeeld voor extra vakantiedagen of dat je het laat uitbetalen;
 • daarnaast krijg je ook een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 6.000,- per vijf jaar, dat je in kunt zetten voor vitaliteit en loopbaanontwikkeling;
 • wij zijn met ons kantoor naast het treinstation van Middelburg uitstekend bereikbaar met het OV. Heb je werkafspraken? Dan zijn er altijd bedrijfsauto’s beschikbaar;
 • ook krijg je een laptop, iPad en iPhone.

Wie ben jij?

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • je hebt interesse in het vakgebied waarvoor je solliciteert of bent bereid je hierin te verdiepen;
 • je hebt ruime en aantoonbare integrale management ervaring in een complexe omgeving;
 • je focust je op het grotere geheel, ook als dat betekent dat je de organisatiedoelen boven die van je afdeling moet zetten;
 • je voelt mensen goed aan en weet hoe je hun motivatie aanspreekt en activeert om zowel de persoonlijke als de organisatiedoelen te behalen;
 • je weet een cultuur van vertrouwen en openheid te creëren waarmee je een hechte afdeling met een hoge mate van verantwoordelijkheid ontwikkeld.

Wie zijn wij?

Waterschappers zijn doeners. Met de voeten -soms letterlijk- in de klei. Iedere Zeeuw is dagelijks afhankelijk van ons werk. En onze rol krijgt nog meer impact als je kijkt naar de enorme uitdagingen door klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en beschikbaarheid van zoetwater. Om Zeeland veilig te houden en het welzijn van haar inwoners te waarborgen, zoeken wij collega’s die mee willen bouwen aan onze prachtige provincie.
Wat betekent Leiderschap binnen waterschap Scheldestromen?
Als leidinggevende werk je in een veranderende organisatie en daarmee werk je aan ontwikkeling. Structuurverandering is een belangrijke ondersteunende basis. Gedrag en houding (cultuur) zullen echter in de interactie van leidinggevenden en medewerkers uiteindelijk moeten leiden tot het gewenste resultaat en prestaties in samenwerken en tevredenheid.
De belangrijkste pijlers hiervoor zijn vastgesteld in de bestaande drie werkprincipes; procesgericht, risico gestuurd en omgevingsgericht, als ook in de vijf waterschapscompetenties; samenwerken, luisteren, initiatief, discipline en zelfontwikkeling. 

Afdeling Wegen & VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving)
Scheldestromen is naast waterbeheerder ook wegbeheerder; een bijzondere taak in vergelijking met andere waterschappen. Verkeersveiligheid staat voorop bij het onderhoud van de 4.000 km aan plattelandswegen met zijn vele soorten aan verkeersdeelnemers (snel, langzaam, groot en klein). Wegen en fietspaden en bomen, struiken en gras worden door medewerkers geïnspecteerd en onderhouden. Vanuit het kantoor maken specialisten plannen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het waterschap voelt ook een belangrijke verantwoordelijkheid over biodiversiteit en ecologisch beheer, dus het maaien gebeurt weloverwogen. Ook gladheidbestrijding hoort bij het goed beheren van de wegen. Om het werk goed uit te voeren wordt gebruik gemaakt van vastgestelde netwerken voor auto-, fiets- en landbouwverkeer en wordt uitgegaan van het beleid zoals opgenomen in de beleidsnotitie verkeersveiligheid.

Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) is een nieuw gevormde combinatie van drie vormen van dienstverlening die ondersteunend zijn aan de gehele organisatie. Voor verschillende activiteiten rondom het  watersysteem of waterkeringen is een watervergunning nodig. Voorbeelden daarvan zijn het onttrekken van grondwater, een duiker in een sloot leggen of een huis bouwen bij een dijk. Ook geldt dit voor een agrariër of glastuinbouwer die gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen en rekening moet houden met teeltvrije zones. In dergelijk situaties moet dit worden gemeld.  Het team Vergunningverlening & Plantoetsing verleent vergunningen voor het gehele waterschap en toetst plannen van derden, zoals provincie, gemeente en projectontwikkelaars. Toezichthouders (BOA’s) in dienst van het waterschap hebben een controlerende verantwoordelijkheid en indien nodig moeten zij handhavend optreden. De afdeling bestaat uit drie teams: Beleid & Ondersteuning, Beheer & Onderhoud en Vergunning & Plantoetsing – Toezicht & Handhaving. Deze afdeling heeft 71 medewerkers.

Procedure

Heb je vragen en wil je meer weten? Bel ons gerust!
Ingrid van Bragt, Recruiter, 06-23640680.

Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met 5 maart a.s. uploaden via de knop 'Solliciteren'. 
De gesprekken vinden plaats op vrijdag 10 maart 2023.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.