Ad van Hees

Ad van HeesNatuurterreinen

A.F.M. (Ad) van Hees

ad.vanhees@scheldestromen.nl


Nevenfuncties

  • Bestuurslid Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland (Drimmelen)
  • Commissaris Coöperatie Zeeuwind (onbezoldigd)