Ad van Hees

Ad van HeesNatuurterreinen

A.F.M. (Ad) van Hees

ad.vanhees@scheldestromen.nl


Nevenfuncties

  • Bestuurslid Federatie Sportvisserij Zuidwest Nederland (Drimmelen)(onbezoldigd)
  • Adviseur KNHM Zeeland (onbezoldigd)
  • Senior Expert Programma Uitzending Managers (onbezoldigd)
  • Adviseur Vereniging Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij Zeeland (onbezoldigd)
  • Lid Stuurgroep NP NLDelta (onbezoldigd)