Actueel

Nieuwsberichten

Verkeersmaatregelen voor Tennet

TenneT legt momenteel de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Aannemers BAM Infra...

Waterschap bereidt baggeren bij Cadzand voor

Waterschap Scheldestromen is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het...

Zeeland stelt als eerste RES-regio de Regionale Energiestrategie vast: Parijs op z’n Zeeuws

De Zeeuwse Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is officieel vastgesteld en via Dhr. Nijpels,...

Algemene Vergadering digitaal

De Algemene Vergadering van waterschap Scheldestromen wordt in verband met de maatregelen rond het...

Waterschap trekt één lijn in definitie droge en natte sloten

Waterschap Scheldestromen hanteert voor zijn beheergebied vanaf november 2020 een uniforme...

Commissievergaderingen waterschap digitaal!

De commissievergaderingen van het waterschap van volgende week vinden digitaal plaats. De...