Actueel

Nieuwsberichten

Nieuw dagelijks bestuur waterschap gekozen

Waterschap Scheldestromen krijgt een nieuw dagelijks bestuur. Vanavond werden de leden door de...

Let op negatieve gevolgen van warmte en water

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van...

Onderzoek naar mogelijkheden aquathermie Zierikzee

In het Kaaskenswater in Zierikzee onderzoekt Waterschap Scheldestromen of het water gebruikt kan...

Positief resultaat over 2022, ondanks hoge inflatie

In 2022 werd het waterschap, net als heel Nederland geconfronteerd met hoge kostenstijgingen als...

Beoogde coalitie Scheldestromen bekend

Gesprekken tussen BBB, Ongebouwd, Partij voor Zeeland, SGP en CDA De eerste gespreksronde tussen...

Waterschap start jaarlijkse maaiwerkzaamheden

Volgende maand start waterschap Scheldestromen met het maaien van delen van de wegbermen om te...