Sommige wegen worden slechts enkele uren afgesloten, bij andere wegen kan de afsluiting oplopen tot enkele dagen of weken. Het onderhoud aan de wegen is noodzakelijk zodat we aan de veiligheidseisen kunnen blijven voldoen. 

De voorbereidingen

Het waterschap heeft bijna 4.000 km aan wegen en fietspaden in beheer. Jaarlijks inspecteert het waterschap ruim 2.000 kilometer wegen. Het jaar daarna volgen de inspecties voor de overige wegen. De inspecties vormen de basis voor een meerjarenplanning. Voor de wegen waar als eerste onderhoud nodig is, volgt een verhardingsonderzoek. Daaruit blijkt welke maatregelen ter plaatse nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties, het aanbrengen van een nieuwe toplaag of het compleet vernieuwen van een weg. 

Beperkte overlast

Uit veiligheidsoogpunt zijn de wegen afgesloten tijdens wegwerkzaamheden en waar nodig gelden er omleidingsroutes. Het waterschap en de aannemers streven ernaar de overlast voor het verkeer en voor aanwonenden tot een minimum te beperken. Als de werkzaamheden meerdere dagen duren, informeren we aanwonenden en is het streven dat zij de toegangsweg tot hun woning, bedrijf of perceel zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. 

Aan welke wegen gaan we werken? 

In 2024 pakken we ruim 100 kilometer aan. Deze werkzaamheden vallen onder het jaarlijks regulier onderhoud. In onderstaand overzicht noemen we de wegwerkzaamheden waarbij de uitvoering meerdere dagen in beslag neemt en/of raken aan drukkere, doorgaande routes in Zeeland. Deze en andere wegwerkzaamheden staan ook op een kaart van alle Zeeuwse wegbeheerders: www.scheldestromen.nl/werkaandeweg 

Weg Plaats Wat gebeurt er?

Omleiding

 

Kreekweg Gapinge Aanbrengen nieuwe slijtlaag Ja, via N57, met bebording
Weizichtweg - Steenbakkerijweg Nieuw- en Sint 
Joosland
Aanbrengen nieuwe slijtlaag Ja, via A58, met bebording
Zanddijk – Kanaalweg Hansweert Aanbrengen nieuwe slijtlaag Ja met bebording
Ruiterplaatweg Kamperland Asfalteren Ja, met bebording
Eerste Vlietweg Kruiningen Asfalteren Ja, met bebording
Adornisdijk Nieuwvliet Asfalteren Ja, met bebording
Scherpbier Oostburg Asfalteren Ja, met bebording
Clingeweg Hulst Asfalteren Ja, met bebording
Rapenburg Vogelwaarde Asfalteren Ja, met bebording

 

Impuls verkeersveiligheid

In 2024 is extra budget vrijgemaakt om een extra impuls te geven aan de verkeersveiligheid. Hiervoor is 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld, wat ingezet kan worden in de hele bestuursperiode tot en met 2027. Dankzij dit extra budget voert het waterschap op veel verschillende locaties werkzaamheden uit, zoals kleine reparaties aan fietspaden en wegen en het aanbrengen van doorgroeistenen. Onderstaand enkele voorbeelden:

Weg Plaats Wat gebeurt er?

Omleiding

 

Pekelingseweg / Loodholseweg Grijpskerke Asfaltreparaties Ja, met bebording
Langeweg   Oud-Vossemeer Asfaltreparaties Ja, met bebording
Vierdedijk / Oude Sint-Annalandseweg Sint-Annaland Asfalteren Ja, met bebording
Zwaaksedijk Kwadendamme Asfalteren Ja, met bebording
Baaiweg Sint-Jan ten Heere Bermverharding Ja, met bebording
Cadzandsedijk   Retranchement Aanbrengen doorgroeistenen Ja, met bebording
Oude Zeedijk Zaamslag Aanbrengen doorgroeistenen Ja, met bebording

 

Aangepast rijgedrag

Tot slot, bij het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag kan tot enige weken na het aanbrengen steenslag blijven liggen. Voordat we de slijtlaag aanbrengen, maken we de weg goed schoon. Daarna wordt een emulsie gespoten. Vervolgens strooien we steenslag en walst een bandenwals de steentjes in de emulsie. De steentjes moeten in de weg gereden worden. Gedurende de periode dat er nog steenslag ligt, stelt het waterschap een snelheidsbeperking in. Weggebruikers dienen dan voorzichtig te rijden. We brengen pas na enkele weken de wegmarkering aan. In de tussenliggende periode, zonder wegmarkering, vragen we ook om de snelheid en het rijgedrag aan te passen.