Dijkversterking Hansweert is een groot en omvangrijk

Hoogwaterbeschermingsprogramma-project en de eerste versterking in Zeeland volgens de nieuwste waterveiligheidsnormen. Zeker door de uitdagende ligging van de dijk dicht bij de kern van Hansweert staat het project extra in de schijnwerpers. Verder is het project bijzonder vanwege het streven om duurzaam en circulair aan de dijk te werken en omdat er veel aandacht is voor de impact van het project op het landschap en natuur en hoe hierbij win-win-oplossingen gecreëerd kunnen worden. In het informatiecentrum wordt hier aandacht aan geschonken.  

Openbaar 

Vanaf dinsdag 10 oktober is het informatiecentrum toegankelijk voor algemeen publiek. Iedere dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en donderdag van 10.00 uur tot 14.00 uur kunnen bezoekers zonder afspraak binnenlopen voor informatie over dijkversterking Hansweert. Het informatiecentrum bevindt zich aan Binnenhaven 25 te Hansweert, het voormalig jeugdhonk Answest.  

Over dijkversterking Hansweert 

Waterschap Scheldestromen werkt aan de dijkversterking Hansweert, de grootste dijkversterking in de Zuidwestelijke Delta. De dijk voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidsnorm die het Rijk op 1 januari 2017 in de wet heeft vastgelegd. Dit betekent niet dat de dijk acuut onveilig is, maar om in de toekomst de veiligheid tegen overstromingen te kunnen garanderen, moet het dijkvak worden versterkt. De te versterken dijk heeft een lengte van 5,2 kilometer. Het traject loopt vanaf het sluizencomplex Hansweert tot en met de Kapellebank. 

Na een voorbereidingsperiode van een aantal jaren, waarin de omgeving actief is betrokken, zijn de werkzaamheden nu in volle gang. Aannemerscombinatie Answest voert de werkzaamheden uit. In 2027 zal de dijk gereed zijn en het project feestelijk afgesloten worden.