De brand is omstreeks 15.00 uur ontstaan bij werkzaamheden aan het dak van het slibontwateringsgebouw. Rond 16.00 uur is door de brandweer het sein brandmeester gegeven. Ongeveer een uur later is de rioolwaterzuiveringsinstallatie weer in bedrijf gesteld. Over de omvang van de schade is nog geen totaalbeeld beschikbaar.