Fractievoorzitter van de BBB en medeformateur Tom van der Meer: “Op basis van de gesprekken bleek dat de kennis, ervaring en de uitgangspunten van de BBB, de fracties Ongebouwd, Partij voor Zeeland, SGP en CDA de beste combinatie vormen. Dat biedt een goed fundament om ver-der te praten over het vormen van een stabiele coalitie die de komende vier jaar het waterschap kan besturen. Er liggen grote uitdagingen voor het waterschap op het gebied van waterveilig-heid, de beschikbaarheid van zoet water en het betaalbaar houden van het waterschapswerk. Met de genoemde partijen die samen over 19 zetels in de algemene vergadering beschikken denken we deze uitdagingen aan te kunnen gaan.”

Deze week vinden er gesprekken plaats tussen de beoogde coalitiepartijen om de bestuurlijke uitgangspunten voor de komende vier jaar vast te leggen. Deze notitie biedt vervolgens de basis voor een waterschapsbreed bestuursakkoord met inbreng van alle partijen dat door de algemene vergadering wordt vastgesteld.