‘Vonkjes’ markeren fietspad onvoldoende

15 mei 2017

Waterschap Scheldestromen en de Sandee Groep hebben begin dit jaar een deel van het fietspad langs de Leliëndaalseweg tussen Sint-Laurens en Middelburg veranderd in een ‘fietsvonkpad’. Voor- en nadat over een lengte van 300 meter de ‘vonkjes’ werden aangebracht, is de beleving van de weggebruikers onderzocht. Helaas is gebleken dat het effect van de ‘vonkjes’ niet aan de verwachtingen voldoet. Het licht dat de vonkjes afgeven is onvoldoende om het fietspad goed te markeren of te verlichten. Het idee om duurzame verlichting te gebruiken valt wel in de smaak. Daarom wil het waterschap andere toepassingsmogelijkheden onderzoeken.
 

De vonkjes gebruiken geen elektriciteit. Ze lichten op doordat ze zonlicht opslaan en terugkaatsen. Daarmee dragen ze bij aan het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Sandee was verheugd dat ze hun product op een weg van het waterschap konden testen. Sandee: “We hadden gehoopt dat de vonkjes ongeacht de weersomstandigheden gedurende een hele nacht licht zouden uitstralen. Helaas doen ze dit onvoldoende, zeker na een bewolkte dag.”

Waterschapsbestuurder Van Kralingen over deze proef: “Het is duidelijk dat we de vonkjes op deze manier niet in kunnen zetten om fietspaden te verlichten. Zeker als fietsverlichting erop schijnt, verdwijnt hun werking nog meer. Men staat wel positief tegenover het idee om duurzame en innovatieve verlichting toe te passen.” Verwacht wordt dat als het product nog doorontwikkeld wordt, er andere toepassingsmogelijkheden zeker mogelijk zijn.

Onderzoek

Aan het voor onderzoek deden 93 fietsers mee. Daarna heeft bijna de helft nogmaals zijn mening gegeven. Aan het auto-onderzoek hebben 29 mensen meegedaan. Gebleken is dat 83% van de respondenten vindt dat de vonkjes niet of slechts een beetje bijdragen aan een veiliger gevoel. Automobilisten merken niets van de vonkjes.

 

Innovatie bij het waterschap

Waterschap Scheldestromen vindt het belangrijk om vernieuwend te zijn. Door te vernieuwen wil het waterschap op een slimmere manier de kerntaken uitvoeren, doelmatiger werken, een interessante werkgever en samenwerkingspartner zijn, betaalbaar blijven en kennis vergroten. Daarnaast streeft het naar een goede maatschappelijke verantwoordelijkheid. Inwoners en andere overheden moeten een goed gevoel krijgen bij het waterschap omdat het meehelpt een betere wereld te creëren. Het waterschap wil van goede, vernieuwende ideeën werkelijkheid maken. Daarom is het schap blij dat het deze proef heeft kunnen doen.